Kennisbijeenkomst: “Succesvolle samenwerking in de waterketen”

In deze kennisbijeenkomst hebben we met de deelnemers stilgestaan bij de opgave om samenwerkingen aan te gaan in de waterketen met als doel kosten te besparen en risico’s te beperken. Tijdens deze bijeenkomst hebben verschillende gastsprekers een inkijk geven in de totstandkoming van de samenwerking in de waterketen in hun organisatie.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door Xylem Water Solutions Nederland en heeft plaatsvinden op donderdag 17 maart 2016 in de Evenementenhal Gorinchem. Aansluitend hebben de meeste deelnemers een bezoek gebracht aan de Aqua Nederland Vakbeurs en Rioleringsvakdagen, die in de Evenementenhal Gorinchem plaatsvind.

Het programma was als volgt:

09:00 uur Zaal open
09:30 uur Welkomstwoord
10:00 uur Introductie Xylem Watersolutions Benelux
10:20 uur Presentatie 1: Integrale Sturing Afvalwaterketen en watersysteem (ISA)
Samenwerking tussen 5 gemeenten in de Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta. ISA heeft als doel de doelmatigheid in de afvalwaterketen te verbeteren door inzicht (meten) en door het toepassen van slimme sturing (RTC).
Bart Mol, Adviseur waterketen, waterschap Hollandse Delta
10:45 uur Presentatie 2: Integrale informatiedeling
Het koppelen van objecten maakt het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de werking van de waterketen. Vanuit dit inzicht wordt er verder gewerkt aan een Real Time Control (RTC).
Gerald Schuil, Technisch Automatiseerder van WS Noorderzijlvest
11:10 uur Koffiepauze
11:25 uur Presentatie 3: Netwerk Waterketen regio Rivierenland (NWrR)
Samenwerking tussen 10 gemeenten en Waterschap Rivierenland. Samenwerking op het gebied van meten en monitoren ten behoeve van de 3 K’s (Kosten, Kwaliteit & Kwetsbaarheid).
Martine Beld – Johannes, Sr. Specialist Regionaal Meetsysteem Afvalwaterketen, NWrR
11:50 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
12:15 uur Lunch
17/03/2016