Intelligente oplossing voor moderne vervuiling

Gemiddeld verbruiken we 119 liter per persoon per dag. We drinken, douchen, koken, wassen en spoelen het toilet door. Al dat afvalwater belandt in het riool, wordt gezuiverd, komt in het oppervlaktewater terecht en kan weer opnieuw gebruikt worden. In dit hele zuiveringsproces zijn pompen nodig die optimaal presteren en zo min mogelijk onderhoud nodig hebben. De Flygt Concertor™ van Xylem is zo’n pomp, die de meest voorkomende uitdagingen en vraagstukken op het gebied van afvalwaterzuivering aanpakt.

Hedendaagse verstoppingen en vervuilingen

Begin vorige eeuw was afvalwater nog geen groot probleem, maar onze bevolking groeide explosief. In 1900 woonden er 5,1 miljoen mensen in Nederland (CBS, 2016), in 2017 waren dat 17 miljoen. Daarnaast nam de bedrijvigheid toe en daardoor de afvalwaterlozingen. Bovendien is de manier waarop we met onze hygiëne omgaan veranderd. We gaan iedere dag onder de douche en wassen onze kleding veel vaker dan vroeger. Vandaag de dag zijn de problemen rondom vuil water dan ook anders dan een aantal jaar geleden. Afvalwater bevat tegenwoordig steeds vaker vervuilingen zoals medicijnen (antibiotica) of bestrijdingsmiddelen, vochtige doekjes, en ook (frituur)vet gaat het riool in. Dit alles verstoort het waterzuiveringsproces en heeft schadelijke effecten voor mensen, dieren of planten die met het water in contact komen.

Doekjesprobleem

Eén van de grootste problemen is het ‘doekjesprobleem’, waarbij vochtige doekjes, als toiletdoekjes, schoonmaakdoekjes, make-up remover doekjes en babydoekjes door het toilet worden gespoeld en verstoppingen veroorzaken in waterzuiveringsinstallaties. Op veel verpakkingen staat dat de doekjes niet doorgespoeld kunnen worden, maar toch houden veel mensen zich daar niet aan. De doekjes zijn namelijk niet afbreekbaar. Buizen raken daardoor verstopt en rioolpompen lopen vast. Dat zorgt voor veel storingen en verstoppingen in het riool. Het schoonmaken van het riool kost de gemeenten jaarlijks miljoenen (Omroep Gelderland, 2016). Om er voor te zorgen dat het water uit het riool probleemloos richting de rioolafvalwaterzuiveringsinstallatie gaat, is het dan ook belangrijk dat, naast preventiemaatregelen, een afvalwaterpomp kan omgaan met deze ‘moderne’ vervuilingen.

Slimme software

Niet alleen de verstoppingen in de afvalwaterinstallaties is een grote kostenpost bij gemeenten en andere overheden. Er is ook onvoldoende mankracht voor het oplossen van de storingen. Bovendien treden de storingen vaak op buiten kantooruren, waardoor een derde partij moet worden ingeschakeld. Dit kost veel tijd en geld. De Flygt Concertor is voorzien van slimme software, waardoor het systeem in staat is om veranderingen te signaleren, daarop zelfstandig te anticiperen en terugkoppeling te geven aan het gemaalbeheersysteem. Als een pomp bijvoorbeeld verstopt raakt door doekjes, dan is de Concertor in staat dat ‘zelfstandig’ op te lossen. Zo wordt het aantal storingen drastisch verminderd, en zijn er geen mensen nodig om het probleem op te lossen.

Data uitlezen op afstand

Daarnaast is de Concertor voorzien van vochtdetectie en thermosensoren. De thermosensoren meten de temperatuur van de pomp om zo thermische storingen te voorkomen. Als deze te warm wordt, gaat de pomp op een lager vermogensniveau draaien om de warmteontwikkeling terug te brengen. Alle data wordt opgeslagen in de pomp en kan worden uitgelezen met behulp van een servicetool. Als de pomp is verbonden met een gateway en een modem dan is het ook mogelijk om de pomp aan te sturen en data op afstand uit te lezen. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt of het eventueel nodig is om preventief onderhoud in te plannen.

Verbetering van doorstroming

Voor een goede doorstroom richting de zuivering moet de put ook op regelmatige tijden gereinigd worden. De Concertor beschikt over een putreinigingssysteem. Dat systeem pompt tot onder zijn niveau af, waardoor een eventuele drijflaag (laag op het water met daarin veel vuil en stank) ook wordt afgevoerd. Door korte tijd op maximale capaciteit te pompen, wordt al het bezonken vuil in de persleiding afgevoerd. Door deze put- en persleidingreiniging is er minder mechanische reiniging  door een zuigwagen nodig en wordt bovendien stankoverlast drastisch beperkt. Bij signalering van een mogelijke vervuiling of verstopping reageert de pomp: hij schakelt zichzelf uit en de cleaningfunctie wordt gestart. De pomp zal dan het vuil lossen en weer zijn functie hervatten.

Hoewel het afvalwaterpompsysteem niet voorkomt dat er nog steeds vochtige doekjes of andere vervuilingen in het riool terecht komen, helpt de Concertor zeker het zuiveringsproces soepeler te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie over de techniek van de Flygt Concertor™, of neem onze Case stories eens door.

Bronnen:

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 2016. Bijna 17 miljoen inwoners. Geraadpleegd op 22 februari 2018 via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/bijna-17-miljoen-inwoners

Omroep Gelderland. 2016. Condooms maandverband en vet door de wc kosten ons miljoenen. Geraadpleegd op 22 juni 2018 via https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2123448/Condooms-maandverband-en-vet-door-de-wc-kosten-ons-miljoenen

 

24/08/2018