Blog: Medicijn tegen watervervuiling

xylem
Bron foto: Hoogheemraadschap van Delfland

xylem
Expertblog
Door Henk-Jan Boomsma, Technisch Adviseur Waterbehandeling

Medicijn tegen watervervuiling

Als u een aspirine inneemt, denkt u er dan wel eens over na dat resten van zo’n medicijn uiteindelijk ook weer via het riool in ons water terecht komen? Medicijn- en hormoonresten, maar ook drugs en chemicaliën komen allemaal in het oppervlaktewater terecht en zorgen voor een stijgende mate van vervuiling. Het alledaagse gebruik van het water zoals we dat nu gewend zijn komt daardoor in gevaar. Deze stoffen kunnen namelijk niet verwijderd worden door de biologische zuiveringsstap. Daardoor is er een zorg ontstaan over de effecten van deze medicijnresten en overige schadelijke stoffen op de kwaliteit van het water.

Doordat onze bevolking steeds ouder wordt, gebruiken we steeds langer en dus meer medicijnen. In het oppervlaktewater wordt dan ook aanzienlijk verhoogde concentraties medicijn- en hormoonresten aangetroffen. Doordat rioolwaterzuiveringsinstallaties niet alle resten uit het rioolwater kunnen verwijderen komen de schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht. Uit het oppervlaktewater wordt drinkwater geproduceerd. Willen we in de toekomst schoon en veilig drinkwater, en drinkwater produceren van dezelfde kwaliteit die wij in Nederland gewend zijn, dan zullen we op een andere manier moeten zuiveren. Een oplossing hiervoor is het invoeren van een vierde zuiveringstrap.

De vierde zuiveringstrap

Voor de vierde zuiveringstrap zijn er verschillende methodes ontwikkeld om het water na te behandelen. Deze vierde trap dient als nabehandeling waarbij technieken worden toegepast die het mogelijk maken om de vervuilende stoffen te verwijderen. Technieken zoals filtratiesystemen maar ook de zeer effectieve oxidatie techniek door middel van Ozon (O3). Door Ozon (O3) in de effluentstroom in te voeren, vindt een desinfecterende reactie plaats waardoor de vervuilende stoffen uit het water worden verwijderd.

Diergaarde Blijdorp: complexe waterzuivering

De Ozon (O3) methode wordt al gebruikt in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp. Het aquarium in het Oceanium bevat meer dan acht miljoen liter water en is daarmee het grootste aquarium van Europa. Alle rondzwemmende vissen zorgen voor organische vervuiling. Vervuild water is zowel voor de vissen als de bezoeker niet fijn. Bezoekers zien bijna niets door het troebele water en voor de dieren kan het zelfs dodelijk zijn. Ongeveer twee tot vijf procent van het water uit de bassins wordt daarom maandelijks ververst. Tussentijds wordt het water gezuiverd van vaste delen en vervolgens in contact gebracht met Ozon. Zo worden de stikstoffen, fosfaten en overige organische stoffen uit het water geoxideerd.

Kijken naar de bron

De invoering van de vierde zuiveringstrap is een effectieve oplossing, echter dient men ook naar de bron van de vervuiling te kijken. Een meer actieve rol van de medicijnbranche met inleverpunten voor ‘oude’ medicijnen zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen. Een mooi vergelijkbaar voorbeeld vind ik het inleveren van oude batterijen. Deze werden vroeger gewoon in de vuilcontainer geworpen, terwijl het nu heel normaal is dat deze worden ingeleverd. Medicijngebruikers moeten zich daarom ook bewust zijn van de schade die men toebrengt aan het milieu op het moment dat medicijnresten door het toilet worden gespoeld.

Wat precies de invloed van medicijn- en hormoonresten of andere chemische verbindingen op het milieu op lange termijn is, is nog niet bekend. Inmiddels is er wel sprake van aantasting van diverse vissoorten als gevolg van medicijnresten in het oppervlaktewater. Maar het feit blijft, als de vierde zuiveringsstap niet wordt uitgevoerd, dan zal er sprake zijn van versneld toenemen van de vervuilingsgraad van het oppervlaktewater. Dat uiteindelijk een negatief effect heeft op de kwaliteit van het drinkwater.

Contact onze waterbehandelexperts

10/02/2017