Nabeschouwing kennisbijeenkomst ‘De toekomst van afvalwater’

Watertechnologieleverancier Xylem en onderzoeksinstituut Deltares blikken terug op een enerverende dag waarbij een blik is geworpen op de toekomst van afvalwatertechnologie en de stappen die vandaag de dag worden genomen om daarop in te spelen. Ruud Vreeburg, directeur Xylem Benelux: “Ik kijk terug op een succesvolle en waardevolle dag met enthousiaste deelnemers en positieve feedback. Dit vraagt om een vervolg.”

Na het welkomstwoord door Ruud Vreeburg en Bas van Vossen, afdelingshoofd Industriële Hydrodynamica Deltares, volgde een visionaire bijdrage van Francois Clemens, TU Delft, over riolering in 2050.

Naar aanleiding van de vraag “Waar moeten wij heen?” werden er vier mogelijke scenario’s geschetst voor de riolering:

  • Scenario 1) Technocratisch – het ‘walhalla’ scenario voor ingenieurs waarbij voor elk probleem een technische oplossing gezocht en gevonden wordt.
  • Scenario 2) Groen – met als uitgangspunt hergebruik van water en grondstoffen – een illusie?
  • Scenario 3) Privatisering – met lokale monopolie posities tot gevolg en het risico dat een deel van de populatie zonder riolering komt te zitten.
  • Scenario 4) “Business as usual” – een combinatie van alle scenario’s waarbij rioleringsbeheer een probleem kan vormen, omdat het wat, waar en hoe slecht bekend is.

Francois Clemens liet weten het antwoord schuldig te blijven en vermoedt dat het wel op scenario 4 zal uitdraaien. Hij sloot af met enkele uitdagingen voor de beheerder van de toekomst en de steeds belangrijkere rol van ICT bij essentiële beheervragen.

Daarmee sloeg hij een mooie brug naar de presentatie van Stefan Abelin van Xylem Zweden, over de trends en technologische ontwikkelingen in afvalwater pomptechnologie, de daadwerkelijke marktbehoefte en Flygt’s antwoord daarop – een verbintenis tussen bewezen pomptechniek en geïntegreerde software.

“Alles is steeds meer met elkaar verbonden en het belang van data groeit. System intelligence wordt mogelijk gemaakt door het samenspel tussen sensoren, software, geïntegreerde besturing, digitale communicatie en geavanceerde cloud based data analyses.” Aldus Stefan Abelin. “Nu zet Xylem een significantie stap naar de toekomst. Afvalwatertransport zal nooit meer hetzelfde zijn en vereist een nieuwe manier van denken: Pompen met geïntegreerde intelligentie die de voordelen van bewezen technologie versterken om te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Het nieuwste pompsysteem Flygt Concertor is dé toekomst van afvalwaterpomptechnologie en onmisbaar met het oog op de komende jaren, waarin data analyse een steeds grotere rol zal spelen om betere beslissingen te kunnen nemen en de footprint en de totale kosten van een installatie over de gehele levensduur te kunnen minimaliseren.”

Na de plenaire presentaties volgden de kennissessies:

“Sturing van rioolgemalen voor constante kwantiteit naar RWZI” was een populaire sessie waarin Andrew Faasen, Xylem, en Klaas-Jan van Heeringen, Deltares, aan de hand van praktijkvoorbeelden de kansen en oplossingen van de huidige SCADA-systemen en geïntegreerde assetmanagement systemen toelichten. Daarbij stonden de uitdagingen van gemeentelijke samenvoegingen centraal. “De resultaten van de bureaustudie tot nu toe zijn een forse afname in debietvariatie, een geschatte kostenbesparing van 10-50% op 1.2 miljoen per jaar en daar komt ook nog 17% minder energieverbruik van rioolgemalen bij.”

Ton Beenen en Eric Oosterom van Stichting RIONED vertelden over twee actuele ontwikkelingen: assetmanagement en innovatie leidinginspecties en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW). Met deze eenduidige gegevensuitwisseling zijn in de praktijk aanzienlijke kosten te besparen. Zonder goede gegevens is het niet mogelijk om goede keuzes te maken.

Tijdens de sessie “Duurzaam aanbesteden” gaven Fernando Padmos en Ben de Jong van Xylem een overzicht van mogelijkheden, tips en tricks over duurzaam aanbesteden, rekening houdend met zowel het milieuaspect alsook het sociale aspect.

De toekomst van afvalwatertransport wordt ook gekenmerkt door recycling. Michiel Tukker, Deltares, gaf inzicht in het lopende onderzoeksproject Domestic Slurry Hydraulics In Transport systems (DSHIT) dat zich concentreert op het bepalen van de rheologische eigenschappen van slurries en effecten van deze eigenschappen op het functioneren van de toekomstige afvalwatertransportsystemen.

Aansluitend aan de kennissessies werden de deelnemers uitgenodigd voor een rondleiding langs de indrukwekkende onderzoeksfaciliteiten van Deltares en de praktijkopstelling van het nieuwste Flygt Concertor pompsysteem met geïntegreerde intelligentie.

De specialisten van Deltares vertelden met passie over de noodzaak van schaalmodelonderzoek. De meeste belangstelling ging uit naar het schaalmodel van de nieuwe zeesluis van IJmuiden, ‘s werelds grootste sluiskolk met een lengte van 545 m en in Delft natuurgetrouw nagemaakt op schaal 1:40.

Naast de onderzoeksopstellingen van Deltares moest de Concertor pomp zich ook nog bewijzen. De deelnemers waren getuige van de live-verstoppingstesten uitgevoerd door René Prins en André Pellis van Xylem. Talrijke dweilen, flessen, blikjes gingen er doorheen. “Het kost altijd veel moeite om de pomp te laten verstoppen en als het eenmaal lukt dan zie je de intelligente functies in werking treden. De pomp gaat niet in storing, maar gaat meteen aan de slag om de verstopping op te lossen. Maar de Concertor biedt ook nog andere voordelen, zoals een groter werkgebied waardoor de productselectie eenvoudiger wordt, leiding- en putreinigingsfuncties, energiebesparing en minder componenten waardoor ook schakelautomaten kleiner en minder complex worden.” Aldus André Pellis.

Tijdens de einddiscussie, die door Francois Clemens werd geleid, werd benadrukt hoeveel data er in afvalwater zit die bovendien ook een bedreiging kan vormen voor privacy en veiligheid. “Denk aan het opsporen van drugspanden op basis van wat er door het toilet gespoeld wordt. Of criminelen die systemen hacken om gegevens te misbruiken. Aan de andere kant, de centrale gegevensdatabase is ooit om die redenen niet doorgegaan, maar nu is het vanzelfsprekend. Als je mij vraagt wat de invloeden zijn waardoor business as usual doorbroken wordt, dan zeg ik door een bedrijf als Google. Maar met het oog op de huidige ontwikkelingen en kennis is de kans klein dat het gaat gebeuren.” Iemand uit de zaal speelde daarop in: “Als zes jaar geleden iemand had gezegd dat ik alle bankzaken via mijn Smartphone zou doen dan had niemand het geloofd.” Dus wie weet…

We danken alle sprekers en deelnemers voor de bijdragen aan deze zeer succesvolle dag.

Bekijk hier een impressie van de kennisbijeenkomst. Voor fotomateriaal kunt u contact opnemen met ondergetekende.

De presentaties van deze dag zijn op het slideshare kanaal van Xylem Water Solutions Benelux te vinden en op de CAPWAT site van Deltares:

Heeft u vragen over onderwerpen die tijdens de kennisbijeenkomst besproken zijn of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Magdalena Kinket Magdalena.Kinket@xyleminc.com
Kees Kooij Kees.Kooij@deltares.nl ​

18/11/2016