Expertblog: Onbekend maakt onbemind

Expertblog 
d
oor Michael Nandkoemarsing, Accountmanager Sustainable Energy Solutions, Xylem


Energie uit Oppervlaktewater (EOW) generen is niet nieuw. De techniek wordt al veel toegepast in de industrie, maar nog zelden in de gebouwde omgeving. Waar ligt dat aan? Installateurs hebben naar mijn idee nog veel vraagtekens bij het toepassen van de techniek. Kennelijk is er nog te weinig over bekend. Een typisch geval van onbekend maakt onbemind. Dat terwijl een EOW-installatie op zichzelf vrij eenvoudig is. Aan ons de taak om de applicatie beter bekend te maken bij installateurs.

Xylem en EOW

Een EOW-systeem wordt vaak gecombineerd met een warmte koude opslag installatie (WKO). Doordat Xylem al leverancier is van bronpompen en injectiekleppen voor WKO-systemen was het eigenlijk een logische ontwikkeling dat we met EOW in aanraking zijn gekomen. We kregen al snel vragen over energiezuinigere pompen en welke filters te gebruiken. Met onze kennis en ervaring kunnen we dan ook gericht oplossingen bieden voor eventuele problemen met EOW-installaties.

Vervuilde EOW installaties

We zien dat vrijwel alle installateurs en adviseurs het wiel telkens opnieuw willen uitvinden als het gaat om EOW. Soms vanuit een technisch oogpunt, maar vaker om kosten te besparen. Daardoor ontstaat er een groot verschil in kwaliteit, bovendien vallen de kosten na afloop vaak hoger uit door fouten in de uitvoering. ‘Praktijkervaring’ met de EOW techniek ontbreekt. Ik zie dat het meestal misgaat bij de inname van het water, waardoor vuil of alg de installatie binnen komt en filters en platenwisselaars vervuilen. Met als resultaat dat de gehele installatie wordt vervuild. Door vooraf op een juiste manier te filteren kan men een hoop ellende voorkomen en kosten besparen.

Totaal energieconcept

Wil je een EOW installatie toepassen? Dan is het belangrijk om het af te stemmen op het totale energieconcept. Zie het niet als een black box, maar als een essentieel en dynamisch onderdeel van de totale installatie. Een mooi voorbeeld van zo’n toepassing is het woon- en zorgcentrum Torckdael in Wageningen. Daar wordt oppervlaktewater uit de naastgelegen stadsgracht niet alleen voor regeneratie gebruikt, maar ook voor energieopslag voor de ruim tweehonderd woningen. Tijdens extreem warme of koude temperaturen wordt de installatie ondersteund door een grondwatersysteem in de vorm van een mono-grondwaterbron.

Meenemen in ontwerpfase

Hoewel EOW een gangbaar concept is in de Nederlandse industrie zal het voor meer bekendheid moeten worden meegenomen in de initiële ontwerpfase door adviseurs en installateurs. Adviseurs en installateurs mogen dan wat mij betreft ook vaker over hun vakgebied heen kijken en nadenken over de gehele oplossing in plaats van losse componenten of producten.


Over Michael Nandkoemarsing

Michael Nandkoemarsing is ‘Accountmanager Sustainable Energy Solutions’ bij Xylem. Samen met klanten zoekt hij naar duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water. Dit kunnen oplossingen zijn hoe het beste duurzaam verwarmt en gekoeld kan worden. Hij is gespecialiseerd in duurzame energiesystemen, zoals warmte koude opslag (WKO) en Energie uit Oppervlaktewater (EOW).


Misschien is dit ook interessant voor u:

Expertblog 1: Oppervlaktewater ‘nieuwe’ pijler energietransitie
Expertblog 3: Ons vak wordt steeds leuker

 

04/05/2018