Verwijdering geneesmiddelen aangetoond op rwzi’s

Op afvalwaterzuivering De Groote Lucht (Hoogheemraadschap Delfland) wordt een pilot uitgevoerd met de toepassing van ozon (illustratie: HH Delfland).

Praktijkproeven in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebben aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit RWZI-effluent. STOWA concludeert dat twee technieken zich voldoende hebben bewezen, namelijk oxidatie (ozon) en adsorptie (actief kool). Het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de verwijdering van medicijnresten.

Recentelijk zijn in Nederland verschillende studies, onderzoeken en demonstratieprojecten opgestart en uitgevoerd in het kader van medicijnrestenverwijdering uit afvalwater. Zo loopt er op RWZI Papendrecht (Waterschap Rivierenland) een praktijkproef met poederkooldosering aan actief slib en op AWZI De Groote Lucht (Hoogheemraadschap Delfland) wordt een pilot uitgevoerd met de toepassing van ozon. De ozon-installatie betreft een Wedeco installatie van Xylem.

Klik op onderstaande button voor het volledige persbericht op www.waterforum.net

Lees meer…
12/12/2017