Wildlands Adventure Zoo Emmen: Creatieve oplossing maakt reactor overbodig en garandeert waterpret voor pinguïns, ijsberen en pelsrobben

Binnen Wildlands is sprake van een gesloten watersysteem. Al het afvalwater in Wildlands wordt opnieuw gebruikt. Het wordt gezuiverd in de Living Machine met behulp van onder meer planten en bacteriën en gaat, na passage door Ultrafiltratie, als bedrijfswater terug het park in. Dankzij deze kringloop verlaagt Wildlands het drinkwaterverbruik van 180.000m³ naar 10.000m³ per jaar.

Bij het ontwerp van Wildlands is gekozen om de dieren zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten zien. Dit betekent, zoals bij de olifanten, nijlpaarden en pinguïns, dat er gekozen is voor grote bassins met als gevolg grote lokale debieten en een deelstroomzuivering naar de Waterfabriek. Dit laatste biedt ook de mogelijkheid om het water te verversen en de bassins leeg te kunnen zetten. De wateraanvoer van de bassins naar de Waterfabriek gebeurt met Flygt N-pompen. Dat zijn rioolwaterpompen, robuuste pompen, die de vervuiling goed aan kunnen en bekend staan om hun verstoppingsongevoeligheid in combinatie met een hoog rendement.

​Ozon

Voor de bassins van de pinguïns, ijsberen en pelsrobben zijn multifunctionele pompputten ontworpen. Deze pompputten zijn erin voorzien om ozon te kunnen doseren bij de bassins. Ozon wordt onder meer gebruikt voor desinfectie en ontkleuring. Aangezien het budget beperkt was om een state-of-the-art installatie te bouwen is in samenwerking met Xylem gekeken naar een andere oplossing. Normaliter is per systeem circa 25 m3 reactor volume nodig om ozon te doseren en haar werk te laten doen. Het centraal in de Waterfabriek geproduceerde ozon gas middels vijf GSO40 systemen, wordt nu via een dubbelwandige leiding over een afstand van circa 400 meter getransporteerd naar de bassins. De transportleiding naar de filters in de waterfabriek fungeert op deze wijze als een reactorvat voor het ozon.

Sietsko Hut, Xylem: “Samen met waterleidingmaatschappij Drenthe hebben wij deze creatieve oplossing bedacht, immers de transportbuizen waren al ingepland en behoefden slechts aangepast te worden om als reactorvat te kunnen fungeren. Bijkomend voordeel is dat een apart reactorvat niet meer noodzakelijk was en op deze wijze een besparing gerealiseerd kon worden op het beschikbare budget.

Meer weten? Neem contact op met onze waterbehandelingsexperts

Ondek Wildlands

14/12/2016