Xylem ontvangt Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen (VCDO)

Thomas Jansen neemt Voka Charter in ontvangst
Thomas Jansen neemt het Voka Charter in ontvangst

Xylem Water Solutions België heeft op 20 juni jl. één van de acht Voka Charters voor Duurzaam Ondernemen (VCDO) in ontvangst mogen nemen op de heilige weide van Rock Werchter. Daarmee is Xylem één van de acht Vlaams-Brabantse ondernemingen, die het afgelopen jaar aan minstens tien van de zeventien “Sustainable Development Goals” hebben gewerkt.

“Bij Xylem zetten wij technologie in ter bevordering van slim gebruik van water. Duurzaamheid speelt bij ons een centrale en actieve rol. Ons team zet zich in om een betekenisvolle bijdrage aan mens, milieu en maatschappij te leveren.” Aldus Thomas Jansen, Manager Operations en MVO-teamlid. “Om die reden heeft Xylem samen met VOKA Vlaams Brabant een plan gemaakt gericht op duurzaam ondernemen.” Voor 2018 engageert Xylem zich opnieuw tot het ondernemen van minimaal 10 acties rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met minimaal één actie binnen elke van de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership.

De doelstellingen voor Xylem zijn onder andere het hanteren van een duurzaam aankoopbeleid, het vergroten van de bewustwording onder interne en externe stakeholders en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit op het bedrijventerrein. De uitreiking van de charters voor Vlaams-Brabant heeft dit jaar voor het eerst plaats gevonden en zijn één jaar geldig. Ondernemingen die in een periode van vijf jaar minstens drie keer aan de eisen van het Charter voldoen, krijgen een officiële erkenning van de Verenigde Naties.

Tom Van Den Bosschelle, Sales Manager en MVO-teamlid over VCDO: “We zijn trots op het behalen van het charter, maar zien dat onze mensen elke dag op een duurzame manier zaken doen is misschien nog wel de mooiste prestatie!”

Meer weten over Xylem’s duurzaamheidsbeleid en maatschappelijk inzet? Klik hier.

26/06/2018