Afvalwaterpompinstallaties

xylem

Typerend voor rioolwaterstelsels is dat de aanvoer toeneemt terwijl het water zijn weg naar de rioolwaterzuivering aflegt. Soms zijn er binnen het rioolwaterstelsel bergbezinkbassins opgenomen voor de opname van overtollig water tijdens piekbelastingen. Het rioolwater wordt via vrij verval en via pompinstallaties getransporteerd. De pompstations worden ingezet voor het oppompen van rioolwater in een vlak gebied en om te zorgen voor een stabiele en gecontroleerde aanvoer naar de zuiveringsinstallatie.

Toepassingseisen

  • Stelselbesturing – Monitoring & Control
  • Minimaal energieverbruik
  • Het voorkomen van stankproblemen
  • Specifieke ontwerpcriteria in stedelijke gebieden
  • Esthetisch verantwoorde opstelling (ondergronds)
  • Betrouwbaar functioneren

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017