Afvalwaterzuivering communaal

xylem

Zodra water is gebruikt in haar vele stedelijk watertoepassingen, zoals huishoudelijk gebruik, moet het behandeld worden zodat het kan worden geretourneerd naar het oppervlaktewater conform de daarvoor geldende kwaliteitseisen.

In het totale traject van lozing tot en met RWZI levert Xylem duurzame en betrouwbare producten en systemen voor het transport, het beheer en de behandeling en/of zuivering van afvalwater.

Onze producten en systemen voor communale afvalwaterzuiveringen zijn onder meer:

 • Conventionele biologische behandelingstechnologie, zoals energie efficiënte keramische membraan bellenbeluchting systemen, grof bel diffusoren en blowers
 • Ontwerp van oxidatiesloten en de componenten waaronder analytische apparatuur en Monitoring & Control systemen
 • Full Scale sequencing batch reactor (SBR) systemen
 • Circulaire zuiveraars
 • Een breed scala van verstoppingsvrije centrifugale dompelpompen, mixers en beluchters voor het transport en de behandeling van afvalwater in de primaire, secundaire, tertiaire en slibbehandelings-processen in communale zuiveringsinstallaties
 • Een complete lijn van roestvaststalen lozingsputten, afval- en rioolwaterproducten voor het verpompen van afvalwater
 • Complete Mini en Micro pompstations met vrije kanaalwaaier- en versnijdende pompen
 • Tweetraps membrane bioreactor systemen die afvalwater kunnen behandelen met een hoog gehalte aan zwevende deeltjes en andere verontreinigingen
 • UV en Ozon systemen voor het desinfecteren van het te zuiveren water voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater
 • Opgeloste zuurstof en pH / ORP analyse apparatuur en controllers om de waterkwaliteit te bewaken
 • Monitoring & Control systemen
 • Granular media filters voor het polishen van effluent totdat het voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen
 • Biologische actieve filters om nutriënten te verwijderen
 • Slib collectoren om continu vaste stoffen te verwijderen uit de nabezinktanks en om de werking van het biologische secundaire proces te verbeteren

Toepassingseisen

 • Een economische oplossing bieden voor de veilige behandeling van huishoudelijk afvalwater
 • Betrouwbaarheid en duurzaam functioneren
 • Energie efficiëntie

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017