Afvalwaterzuivering industrie

xylem

Zodra water is gebruikt in een van de vele industriële toepassingen, moet het daarna gezuiverd worden om hergebruikt te kunnen worden of af te voeren naar een algemene afvalwater-zuiveringsinstallatie. Uiteindelijk wordt het geretourneerd naar oppervlaktewater en moet het voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen.

In het traject van het belangrijkste industriële lozingspunt tot de uiteindelijke lozing op het oppervlaktewater, levert Xylem duurzame en betrouwbare producten en systemen voor het transport, het beheer en het behandelen van afvalwater binnen het totale proces.

Voor de industriële afvalwaterbehandeling leveren wij de volgende producten en systemen:

  • Een brede reeks van centrifugale dompelpompen en mixers om het industriële afvalwater, dat vaak schurende en corrosieve deeltjes bevat, te verpompen
  • Roestvaststalen verticale meertrapspompen en booster pompsets voor afvalwaterbehandeling
  • AOP, geavanceerde oxidatie proces met gecombineerde UV/H2O2 – UV/O3 of zelfs UV/H2O2/O3
  • Conventionele biologische behandelingstechnologie, zoals energie efficiënte membraan fijnbellen beluchting systemen, grof bellige diffusoren, SBR (full scale sequenching batch reactor systemen en circulaire zuiveringsapparatuur met continue influent aanvoer)
  • Media filtratiesystemen om effluent te polishen zodat het voldoet aan de lozingsbeperkingen en hergebruikeisen
  • Slib collector systemen voor nabezinktanks om het secundaire biologische behandelingsproces te verbeteren
  • UV systemen voor desinfectie van de industrieel water
  • Ozon systemen voor oxidatie van microverontreiniging van industrieel water
  • Opgeloste zuurstof en PH/ORP analyse apparatuur en controles om de waterkwaliteit te bewaken
  • Monitoring & Control systemen

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017