Bergbezinkbassins

xylem

Bij overvloedige regenval kan het rioolstelsel de hoeveelheid water soms niet aan. Op zo’n moment vindt er een riooloverstort plaats. Om dit te voorkomen zijn er vele bergbezinkbassins geplaatst die het van de straat gespoeld regenwater vermengd met het rioolwater tijdelijk opvangen. Zodra het rioolstelsel weer ruimte heeft kan het in het bergbezinkbassin opgeslagen tijdelijke water worden geloosd in het rioolstelsel. Het vuil van het tijdelijk in het bassin opgeslagen water is bezonken en heeft sediment gecreëerd op de bodem en de wanden van het bassin. Het sediment dient te worden verwijderd om stank en afzetting van vaste stoffen te voorkomen.

Spoelinstallaties voor bergbezinkbassins spoelen doelmatig het bassin schoon door middel van Flygt mixers en/of Flygt pompen met ejectoren. De spoelinstallatie kan worden voorzien van een Monitoring & Control systeem dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld.

Toepassingseisen

  • Stelselbesturing – Monitoring & Control
  • Minimaal energieverbruik
  • Het voorkomen van stankproblemen
  • Specifieke ontwerpcriteria in stedelijke gebieden
  • Esthetisch verantwoorde opstelling (ondergronds)
  • Betrouwbaar functioneren

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017