Bypass

xylem

Tijdelijke bypass pompinstallaties worden ingezet tijdens vervanging of vernieuwing van afvalwaterpompstations om te garanderen dat het rioleringsstelsel tijdens de werkzaamheden probleemloos blijft functioneren.

Toepassingseisen

  • Betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • Functioneren zonder onderbrekingen
  • Permanente pompcapaciteit ook bij wisselende stromingscondities
  • Beperkte en soms complexe ruimte voor de installatie
  • Geluidsarm functioneren indien gewenst

Gerelateerd productaanbod

  • TotalCare
  • Drainagepompen
09/02/2017