Drukrioleringssystemen

xylem

Een drukrioleringssysteem bestaat uit meerdere pompinstallaties – waarop maximaal 10 woningen zijn aangesloten – voorzien van kleinere versnijdende of kanaalwaaierpompen.

Drukriolering wordt toegepast in gebieden met lint- of verspreide bebouwing. Een drukrioleringssysteem maakt gebruik van leidingen met een geringe diameter, deze worden in nauwe sleuven gelegd die de natuurlijke contouren van het landschap volgen.

Klik hier voor de drukrioleringsselectie tool.

Toepassingseisen

  • Een economische oplossing bieden voor de veilige afvoer van huishoudelijk afvalwater
  • Betrouwbaar functioneren
  • Correcte berekening van het stelsel, aantal pompinstallaties en diameter persleiding
  • Gebruiksvriendelijk

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017