Eindgemaal

xylem

Een eindgemaal is de locatie waar het gemeentelijk rioleringsstelsel eindigt. Het onbehandelde afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie verpompt.

Toepassingseisen

  • Zwaar verontreinigd water (vaste stoffen en vezelig materiaal) en vetten veroorzaken verstoppingen en sedimentatie
  • Functioneren zonder onderbrekingen
  • Meestal statische opvoerhoogte
  • Sedimentatie kan slijtvaste pompoplossingen verlangen

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017