Hergebruik water

xylem

In gebieden op aarde waar water schaars is door droogte en bevolkingsgroei kan water- terugwinning of hergebruik een oplossing bieden. Gebruikt water kan worden behandeld en een betrouwbare waterbron worden.

Xylem produceert technologieën die, in combinatie, het hart vormen van schaalbare watersystemen voor hergebruik door de samenleving en de industrie.

Onze producten en systemen voor waterhergebruik zijn onder andere:

  • Tweetraps membrane bioreactor systemen die afvalwater kunnen behandelen met een hoog gehalte aan zwevende deeltjes en andere verontreinigingen
  • Conventionele biologische behandelingstechnologie, zoals energie efficiënte keramische membraan bellenbeluchting systemen, grof bellige diffusoren, SBR (full scale sequenching batch reactor systemen en circulaire zuiveringsapparatuur)
  • Omgekeerde osmose nanofiltratie, ultra- en microfiltratie membraan systemen voor de zuivering van proceswater
  • Media filtratiesystemen om effluent te polishen zodat het voldoet aan de lozingsbeperkingen en hergebruikeisen
  • Ozon oxidatie en UV desinfectie systemen
  • Biologische actieve media filters voor de verwijdering van nutriënten (denitrificatie)

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017