Pompinstallaties

xylem

Pompinstallaties voor verbeterd gescheiden stelsels zijn ontworpen om zowel de dagelijkse afvalwater- als regenwateraanvoer te verwerken. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de normale fluctuaties binnen het rioleringsstelsel en de maximale aanvoer van regenwater. De aanvoer van het rioolwater en van het regenwater kan enorm van elkaar verschillen en de maximale aanvoer kan veel groter zijn dan de normale aanvoer.

Toepassingseisen

  • Het verwerken van verschillende aanvoerhoeveelheden
  • Installatie ontwerp moet blijvend goed presteren tijdens grote wisselingen in de aanvoerhoeveelheid en sedimentatie
  • Extreem grote hoeveelheden afval en sedimentatie tijdens piekbelasting
  • Het voorkomen van stankoverlast tijdens droogweerperiodes

Gerelateerd productaanbod

09/02/2017