The Smarter Water Manager

De watersector staat aan de vooravond van een belangrijke verandering die wordt ingegeven door een dringende noodzaak om complexe uitdagingen zoals waterschaarste, een verouderde of onder spanning staande infrastructuur en de impact van extreme weersomstandigheden aan te pakken. Te midden van een steeds verder toenemende druk om met minder middelen meer te doen, wordt van nutsbedrijven verwacht dat zij tot 2024 een bedrag van $ 14 miljard investeren in slimme watertechnologieën, terwijl waterbeheerders kansen blijven aangrijpen om het energieverbruik te verminderen en onnodig waterverlies te beperken en geavanceerd asset management te optimaliseren. In het kader van haar inspanningen om de migratie van de watersector richting een slimme infrastructuur te versnellen, heeft Xylem een whitepaper gepubliceerd dat als doel heeft het begeleiden en voorlichten van waterbeheerders die de overgang naar slimmere watertechnologieën gestalte geven.

Klik hier om uw exemplaar te downloaden
30/10/2018